แบบฟอร์มใบสมัครประกวดแมว Excel File ใบสมัครออนไลน์
 1) ประกวดแมวที่ใบเพ็ด CFA    ดาวน์โหลดออนไลน์ในเว็บ CFA
 2) ประกวดแมว 5th TCC&FFF Cat Show 4 rings   คลิ๊ก ดาวน์โหลดใบสมัคร TCC&FFF Cat Show
 3) ใบสรุปจำนวนแมวที่ส่งเข้าประกวด
 **ใบนี้ต้องมาส่งมาพร้อมกับใบสมัครนะคะ**
  คลิ๊ก ดาวน์โหลดใบสรุปจำนวนแมว
 4) ใบสมัครประกวดแมวดำ "ดำดี สีไม่ตก"   คลิ๊กดาวน์โหลดใบสมัครแมวดำ 
 5) ใบสมัครประกวดแมวลาย "ลายสลิด บางใหญ่"   คลิ๊กดาวน์โหลดใบสมัครแมวลาย  
     
คลิ๊กที่นี่ สำหรับผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก-ขึ้นทะเบียนฟาร์ม-ขึ้นทะเบียนแมว

การส่งใบสมัครประกวด ต้องส่งพร้อมใบสรุปจำนวนแมว และแนบหลักฐานการโอนเงินมาในเมล์เดียวกันเท่านั้น
บัญชีออมทรัพย์ คุณสุนันท์ โซวประเสริฐสุข ธนาคารกสิกรไทย สาขาพุทธมณฑลสาย 4 เลขที่บัญชี
 261-2-13432-7

ส่งใบสมัครประกวด+ใบสรุปจำนวนแมว+สลิปโอนเงิน (จึงจะถือว่าใบสมัครสมบูรณ์)
ต้องแยกเอกสารระหว่างใบสมัครประกวด กับการขึ้นทะเบียนต่าง ๆ ของชมรมส่งคนละอีเมล์ตามที่ระบุไว้ดังนี้

ส่งใบสมัครประกวด CFA ที่อีเมล์ entryclerk_cfct@hotmail.com เท่านั้น 
แจ้งยืนการส่งใบสมัครประกวดได้ที่ Line id: sosandie ติดต่อคุณซัน 098-959-5651

ส่งใบสมัครประกวด TCC ที่อีเมล์ tcc_entry@hotmail.com เท่านั้น
แจ้งยืนการส่งใบสมัครประกวดได้ที่ Line id: bejizee2533 ติดต่อคุณยุ้ย 087-340-2985

ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนแมว/สมาชิก/ทะเบียนฟาร์ม ที่อีเมล์ cfct_cat@hotmail.com เท่านั้น
ติดต่อคุณเล็ก 087-987-8799 Line id : ntsfarm