แบบฟอร์มใบสมัครประกวดแมว Excel File PDF File
 1) ประกวดแมวไทย 2 ริง  คลิ๊ก ดาวน์โหลดใบสมัครแมวไทย คลิ๊ก ดาวน์โหลดใบสมัครแมวไทย
 2) ประกวดแมว Fun Show 4 rings คลิ๊ก ดาวน์โหลดใบสมัคร Fun Show คลิ๊ก ดาวน์โหลดใบสมัคร Fun Show
 3) ใบสรุปจำนวนแมวที่ส่งเข้าประกวด
 **ใบนี้ต้องมาส่งมาพร้อมกับใบสมัครนะคะ**
คลิ๊ก ดาวน์โหลดใบสรุปจำนวนแมว คลิ๊ก ดาวน์โหลดใบสรุปจำนวนแมว

 4) ใบสมัครประกวด สุดยอดแมวเทา 2019
     เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล(วันอาทิตย์)

คลิ๊ก ดาวน์โหลดใบสมัครแมวเทา  คลิ๊ก ดาวน์โหลดใบสมัครแมวเทา 
 5) ประกวดแต่งตัวคู่หู บ่าวทาส "จะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อน" เงินสด 2000/1500/1000 (วันเสาร์) คลิ๊ก ดาวน์โหลดใบสมัครแต่งตัวคู่หู บ่าวทาส  คลิ๊ก ดาวน์โหลดใบสมัครแต่งตัวคู่หู บ่าวทาส  
     
คลิ๊กที่นี่ สำหรับผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก-ขึ้นทะเบียนฟาร์ม-ขึ้นทะเบียนแมว

การส่งใบสมัครประกวด ต้องส่งพร้อมใบสรุปจำนวนแมว และแนบหลักฐานการโอนเงินมาในเมล์เดียวกันเท่านั้น
บัญชีออมทรัพย์ คุณสุนันท์ โซวประเสริฐสุข ธนาคารกสิกรไทย สาขาพุทธมณฑลสาย 4 เลขที่บัญชี
 261-2-13432-7

ส่งใบสมัครประกวด+ใบสรุปจำนวนแมว+สลิปโอนเงิน (จึงจะถือว่าใบสมัครสมบูรณ์)
ต้องแยกเอกสารระหว่างใบสมัครประกวด กับการขึ้นทะเบียนต่าง ๆ ของชมรมส่งคนละอีเมล์ตามที่ระบุไว้ดังนี้

ส่งใบสมัครประกวดที่อีเมล์ tcc_entry@hotmail.com เท่านั้น
แจ้งยืนการส่งใบสมัครประกวดได้ที่ Line id: bejizee2533 ติดต่อคุณยุ้ย 087-340-2985

ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนแมว/สมาชิก/ทะเบียนฟาร์ม ที่อีเมล์ cfct_cat@hotmail.com เท่านั้น
ติดต่อคุณเล็ก 087-987-8799 Line id : ntsfarm